AYM’den Hasip Kaplan’a: görülmemiş yanıt Zorla milletvekilliği..

Çok kunuşulacak karar

 AYM’den Hasip Kaplan’a: görülmemiş yanıt Zorla milletvekilliği..

18.01.2019 - 13:51

Güncelleme : 18.01.2019 - 13:51

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın iç güvenlik paketi görüşmeleri döneminde TBMM’deki yoğunluğu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, Hasip Kaplan’ın uzun çalışma saatleri nedeniyle ‘TBMM’de angarya olduğu ve bunun hasta ve yaşlı vekiller için işkence anlamına geldiği’ iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti Kaplan başvurusunda ‘hasta ve yaşlı’ olduğunu belirtmediği için işkence iddiası ‘kişi bakımından yetkisizlik’ten geri çevrildi Mahkeme, angarya iddiasına ise ‘zorla milletvekilliği yaptırılmadığını’ ifade ederek kabul etmedi.

Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre; Kaplan, AYM’ye yaptığı bireysel başvuruda, kamuoyunda ‘iç güvenlik paketi’ olarak bilinen yasa tasarısının görüşmeleri öncesinde iktidar partisinin teklifi ve genel kurulun onayıyla TBMM’nin çalışma saatlerinin uzatıldığını ve HDP’nin uzun çalışma saatlerine ilişkin itirazlarının reddedildiğini ifade etmişti. Kaplan, ayrıca tasarının görüşülmesi esnasında ‘çok hararetli tartışmalar yaşandığını ve bazı milletvekillerinin yaralandığını’ belirtmişti.Uzun çalışma saatleri nedeniyle tüm milletvekillerinin zorla çalıştırma ve angarya yasağına aykırı çalıştırıldığını, yaşlı ve hasta milletvekillerinin ise işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ileri süren Kaplan ayrıca TBMM İçtüzüğü’ne aykırı işlemler yapıldığını ileri sürmüştü.

“Hasta ve yaşlı değilsin”AYM, 5 Mart 2015’te yapılan başvuruyu yaklaşık dört yıl sonra, 29 Kasım 2018’de karara bağladı. AYM 1’inci Bölümü, içtüzüğe aykırılık iddiasını yetkisi dahilinde görmediği için incelemeden reddetti. Kaplan’ın işkence ve kötü muamele yasağı ve zorla çalıştırma yasağına ilişkin şikayetleri ise esastan incelendi.AYM kararında Kaplan’ın, TBMM çalışmaları bağlamında çalışma saatlerinin uzunluğu nedeniyle yaşlı ve hasta milletvekillerinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürdüğü ancak kendisinin hasta ya da yaşlı olduğuna dair bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek “Başvurucunun ihlale neden olduğunu ileri sürdüğü kamusal işlem veya eylemden kişisel olarak etkilenmediği anlaşılmaktadır” dendi.

“Zorla vekillik yapmıyorsun…”Zorla çalıştırmanın ‘üstün bir iradenin buyurmasıyla kişinin serbest iradesine aykırı olarak ve yaptırım tehdidi altında yapmış olduğu çalışma’ olduğu belirtilen kararda şu ifadeler kullanıldı: “Başvurucunun milletvekilliği görevini yapmasının iradesi dışında, bir tehdit veya baskı sonucu gerçekleştiğine dair bir iddiası bulunmamaktadır. Esasen başvurucu, milletvekilliği görevinin katlanılmazlığından değil bu görev esnasında uzun çalışma sürelerine maruz kalmaktan şikâyet etmektedir. Zorla çalıştırma yasağı hususunda bir müdahalenin olmadığı açıktır.”AYM, bu gerekçelerde işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik, zorla çalıştırma yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.